Flail of the drunken Giant

En kraftig järnkedja fäst i en spikkula i ena änden och i ett trähandtag i den andra.

Category:
weapon (melee)
Description:

Flail +1. Disarm +3, Trip +3.
Dragon trove morningstar

Bio:

Detta vapen plundrades från liket av en Hill Giant som var lite för full för sitt eget bästa.

Flail of the drunken Giant

Dale crawlers Herblindi Cliff_Barnes